Nghìn lẻ một ngày

1/ Chuyện nàng công chúa nước Casơmia.
2/ Chuyện Abuncaxem Basri.
3/ Chuyện quốc vương Ruvansat và công chúa Sêhêristani.
4/ Chuyện nhà vua trẻ xứ Tây Tạng và công chúa Naiman.
5/ Chuyện tể tướng Cavecsa.
6/ Chuyện quốc vương Ruvansat và công chúa Sêhêristani – phần cuối.
7/ Chuyện chàng trai Culup và người đẹp Đilara.
8/ Chuyện hoàng tử Calap và công chúa nước Trung Hoa.
9/ Chuyện hoàng tử Falala, con trai quốc vương Ben- Ortoc, xứ Muxen.
10/ Chuyện hoàng tử Calap và công chúa nước Trung Hoa- phần tiếp.
11/ Chuyện quốc vương Bêrêtđin- Lô Lô và tể tuớng Atanmuc biệt danh tể tướng ưu phiền.
12/ Chuyện tể tướng Atanmuc, biệt danh tể tướng ưu phiền, và nàng công chúa Zê laca Bêgum.
13/ Chuyện quốc vương Bêrêđin-LôLô- phần tiếp.
14/ Chuyện hoàng thân Sêyp- En -Muluc.
15/ Chuyện quốc vương Bêrêđin- LôLô và tể tướng Atanmuc- phần tiếp.
16/ Chuyện chàng Malek và công chúa Thirin.
17/ Chuyện quốc vương Bêrêđin- LôLô và tể tướng Atanmuc- phần tiếp.
18/ Chuyện quốc vương Hocmô, biệt danh nhà vua không phiền não.
19/ Chuyện nhà bác học Avixen.
20/ Chuyện quốc vương Hocmô, biệt danh nhà vua không phiền não phần cuối.
21/ Chuyện quốc vương Bêrêđin- LôLô, tể tướng và hoàng thân- phần tiếp.
22/ Chuyện người đẹp Aruya.
23/ Các cuộc phiêu lưu kỳ thú của Bunphauari, biệt danh nhà du hành vĩ đại.
24/ Các cuộc phiêu lưu kỳ thú của Bunphauari, biệt danh nhà du hành vĩ đại- phần tiếp.
25/ Chuyện quốc vương Bêrêđin- LôLô, tể tướng và hoàng thân- phần cuối.
26/ Chuyện hai anh em thần linh: Ađi và Đahi.
27/ Chuyện vua Narixatđôlê, quốc vương xứ Muxen, chàng Abđeraman, thương gia thành Batđa và người đẹp Zainep.
28/ Chuyện nàng Repxima.
29/ Chuyện nàng công chúa nước Casơmia- phần kết.

1/ Chuyện nàng công chúa nước Casơmia.

2/ Chuyện Abuncaxem Basri.

3/ Chuyện quốc vương Ruvansat và công chúa Sêhêristani.

4/ Chuyện nhà vua trẻ xứ Tây Tạng và công chúa Naiman.

5/ Chuyện tể tướng Cavecsa.

6/ Chuyện quốc vương Ruvansat và công chúa Sêhêristani – phần cuối.

7/ Chuyện chàng trai Culup và người đẹp Đilara.

8/ Chuyện hoàng tử Calap và công chúa nước Trung Hoa.

9/ Chuyện hoàng tử Falala, con trai quốc vương Ben- Ortoc, xứ Muxen.

10/ Chuyện hoàng tử Calap và công chúa nước Trung Hoa- phần tiếp.

11/ Chuyện quốc vương Bêrêtđin- Lô Lô và tể tuớng Atanmuc biệt danh tể tướng ưu phiền.

12/ Chuyện tể tướng Atanmuc, biệt danh tể tướng ưu phiền, và nàng công chúa Zê laca Bêgum.

13/ Chuyện quốc vương Bêrêđin-LôLô- phần tiếp.

14/ Chuyện hoàng thân Sêyp- En -Muluc.

15/ Chuyện quốc vương Bêrêđin- LôLô và tể tướng Atanmuc- phần tiếp.

16/ Chuyện chàng Malek và công chúa Thirin.

17/ Chuyện quốc vương Bêrêđin- LôLô và tể tướng Atanmuc- phần tiếp.

18/ Chuyện quốc vương Hocmô, biệt danh nhà vua không phiền não.

19/ Chuyện nhà bác học Avixen.

20/ Chuyện quốc vương Hocmô, biệt danh nhà vua không phiền não phần cuối.

21/ Chuyện quốc vương Bêrêđin- LôLô, tể tướng và hoàng thân- phần tiếp.

22/ Chuyện người đẹp Aruya.

23/ Các cuộc phiêu lưu kỳ thú của Bunphauari, biệt danh nhà du hành vĩ đại.

24/ Các cuộc phiêu lưu kỳ thú của Bunphauari, biệt danh nhà du hành vĩ đại- phần tiếp.

25/ Chuyện quốc vương Bêrêđin- LôLô, tể tướng và hoàng thân- phần cuối.

26/ Chuyện hai anh em thần linh: Ađi và Đahi.

27/ Chuyện vua Narixatđôlê, quốc vương xứ Muxen, chàng Abđeraman, thương gia thành Batđa và người đẹp Zainep.

28/ Chuyện nàng Repxima.

29/ Chuyện nàng công chúa nước Casơmia- phần kết.

……

Dạng file: CHM

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 754 KB

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dịch giả: Phan Quang

Thể loại: Truyện cổ tích

Download: [ Click Here ]

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Văn Học Nước Ngoài. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.