An nam chí lược

An Nam chí lược (chữ Hán: 安南志略) là 1 bộ sử Việt Nam, do soạn giả Lê Tắc biên soạn năm 1335. Sách chủ yếu ghi chép về các văn bản, thư từ ngoại giao trao đổi giữa nhà Nguyên với nhà Trần cũng như phong tục, tập quán của người dân Giao Chỉ. Nguyên bản có 20 quyển, nhưng hiện tại chỉ còn 19 quyển.

Trong bộ An Nam chí lược, Lê Tắc đã dựa vào lập trường và quan điểm người Nguyên để biên soạn, dù vậy, đây là bộ sử xưa nhất do một cá nhân người Việt soạn ra mà nay vẫn còn giữ được, và gồm có nhiều sử liệu đáng quý có liên quan đến cổ sử và trung sử Việt Nam.

Tại Việt Nam, An Nam chí lược đã được phiên dịch bởi Uỷ ban Phiên dịch Sử liệu Viện Đại học Huế năm 1961. Các phiên dịch viên trong Ủy ban đã phải tìm kiếm, tham khảo các truyền bản lưu trữ tại các thư viện của Nhật Bản, Trung Hoa và Anh Quốc để làm xong một hiệu bản của bộ An Nam Chí Lược và hoàn thành bản phiên dịch Việt văn. Khi biên dịch, các tác giả như Linh mục Cao Văn Luận, Viện Trưởng Viện Đại Học Huế đã khẳng định:

” Chúng tôi coi cuốn sách này là một sử liệu, là một đối tượng cho cuộc nghiên cứu sử học thuần túy, bởi vậy, thành thực muốn cung cấp một bộ hiệu bản và bản dịch đáng tin cậy cho học giới mà thôi.”

Bố cục sách:

 1. Tống tự
 2. Quận ấp
 3. Đại Nguyên Phụng Sứ
 4. Chính Thảo Vận Hướng: Các khoản chuyển vận quân lương ra mặt trận
 5. Đại Nguyên Danh Thần Vãng Phục Thơ Vấn: Những bức thư của các danh thần nhà Đại Nguyên gởi qua nước An Nam
 6. Biểu Chương
 7. Các quan Thứ sử, Thái thú Giao Châu (Giao Châu, Cửu Chân và Nhật Nam)
 8. Các Đô Đốc, Thứ sử Giao Châu (Giao Châu, Cửu Chân và Nhật Nam)
 9. Các quan Đô đốc, Đô hộ các quận Giao Châu (Giao Châu, Cửu Chân và Nhật Nam)
 10. Những người tôi các đời trước sang ký ngụ
 11. Gia thế Họ Triệu
 12. Gia thế Họ Lý
 13. Gia thế Họ Trần
 14. Học Hiệu
 15. Nhân vật: Những người chịu quan tước của Trung Quốc
 16. Tạp Ký
 17. Thơ của các danh nhân đi sứ An nam, từ niên hiệu Chí Nguyên trở xuống
 18. Thơ của các danh nhân An Nam
 19. Đồ Chí Ca

………….

Dạng file: PDF

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 1.2 MB

Soạn Giả:  Lê Tắc

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here ]

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LS - ĐL Việt Nam và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.