Tuyển tập thành ngữ- tục ngữ – ca dao Việt – Anh

Dạng file: PDF

Dạng nén: ZIP

Dung lượng:  3 MB

Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt

Download:  [ Click Here ]

Advertisements
This entry was posted in Tiếng Anh and tagged , , . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Tuyển tập thành ngữ- tục ngữ – ca dao Việt – Anh

  1. i_am_myself_2004@yahoo.com nói:

    thanks so much

Bình luận đã được đóng.