Tuyển tập thành ngữ- tục ngữ – ca dao Việt – Anh

Dạng file: PDF

Dạng nén: ZIP

Dung lượng:  3 MB

Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt

Download:  [ Click Here ]

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Tiếng Anh và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Tuyển tập thành ngữ- tục ngữ – ca dao Việt – Anh

  1. i_am_myself_2004@yahoo.com nói:

    thanks so much

Đã đóng bình luận.