The Real Warren Buffett: Managing Capital, Leading People

Dạng file: PDF

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 724 KB

Tác Giả:  James O’Loughlin

Ngôn ngữ: TiếngAnh

Download: [ Click Here ]

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Tiếng Nước Ngoài.. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.