Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử thế giới cận đại phương Tây và lịch sử thế giới cận đại phương Đông bắt đầu từ cuộc cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII, kết thúc bởi cuộc cách mạng XHCN tháng Mười Nga và Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đầu thế kỉ XX, với nội dung cơ bản là sự chuyển biến từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa.

 

Dạng file: PRC

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 6.8 MB

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here]

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LS - ĐL Thế Giới và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.