Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử thế giới cận đại phương Tây và lịch sử thế giới cận đại phương Đông bắt đầu từ cuộc cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII, kết thúc bởi cuộc cách mạng XHCN tháng Mười Nga và Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đầu thế kỉ XX, với nội dung cơ bản là sự chuyển biến từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa.

 

Dạng file: PRC

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 6.8 MB

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here]

Advertisements
This entry was posted in LS - ĐL Thế Giới and tagged , , . Bookmark the permalink.