Những điều người ta không dạy cho bạn ở Havard

“Để công bằng với Trường Kinh doanh Harvard, những gì học không dạy bạn chính là
những gì họ không thể dạy được, đó là làm sao để hiểu con người và cách sử dụng kiến
thức đó để đạt những điều bạn muốn.
Tuy nhiên, đó chính là những gì cuốn sách này có thể dạy bạn. Làm thế nào để hiểu con
người, và làm thế nào để ảnh hưởng tới sự tìm hiểu của người khác về bạn và làm thế
nào để áp dụng hoặc thích nghi cả hai thứ vào bất cứ hoàn cảnh kinh doanh vào có thể
xảy ra.”

Mark Mc Cormack

“Mục đích chính của tôi khi viết cuốn sách này là lấp đầy những khoảng cách – những
khoảng cách giữa sự giáo dục của trường kinh doanh và kiến thức từng trải đến từ kinh
nghiệm hàng ngày trong khi điều hành một doanh nghiệp và quản lý con người.”

Mark Mc Cormack

……………………….

Dạng file:  PDF

Dạng nén: RAR

Dung lượng:  570 KB

Tác Giả:   Mark Mc Cormack

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download : [ Click Here ]

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Tiếng Việt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.