Căn bản về Dreamweaver 4.0

Dreamweaver là một chương trình Visual Editor chuyên nghiệp để tạo và quản lý các trang web. Với Dreamweaver bạn có thể dễ dàng nhúng các sản phẩm của các chương trình thiết kế web khác như Flash, Fireworks, Shockware, Generator, Authorwave … Và đây là cuốn sách hướng dẫn cho bạn sử dụng chương trình này.
……..

Dạng file: PDF

Dạng nén: RAR

Dung lượng:  404  KB

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here ]

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Tiếng Việt và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.