Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

Lời nói đầu
Lời giới thiệu
Tóm tắt tổng quan
Phần 1 : Tổng quan về lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
Phần 2: Phương pháp luận
Phần 3: Những kết luận chính về dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Việt Nam
Phần 4: Những điểm mạnh và thách thức đối với bảy lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ kinh doanh then chốt
Phần 5: Dự kiến Chương trình Công tác Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Việt Nam
Phụ lục A- Tài liệu tham khảo chọn lọc
Phụ lục B- Phân bố các doanh nghiệp được phỏng vấn
Phụ lục C- Các bảng dữ liệu
Phụ lục D- Một số nguồn hỗ trợ kỹ thuật có thể khai thác nhằm tăng cường các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

…………………………….

Dạng file: PDF

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 698 KB

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here ]

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Tiếng Việt và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.