Tag Archives: truyện chọn lọc

Thằng côn

Thế giới tuổi nhỏ được gọi về và làm sống lại trong văn chương và tiểu thuyết chúng ta, ở một tác phẩm này, là những sợi dây lả tả rời đứt của một gốc nguồn đã lạc. Ở một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Học Trong Nước | Thẻ , , , ,